23 januari 2024
bussen in het CRS
Londense alternatief aangedreven

Na een aantal ongevallen en voertuigbranden met alternatief aangedreven bussen in Londen, waarbij het hulpverleners ontbrak aan essentiële voertuiginformatie, moest er iets veranderen. Dat was de conclusie van de Transport for London, een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het verkeer en vervoer in de Londense agglomeratie.

De Transport for London heeft aan alle fabrikanten die bussen leveren in de agglomeratie London aangegeven, dat deze bussen moeten worden opgenomen in het Moditech Crash Recovery System. Daarnaast dienen de bussen ook voorzien te zijn van een Rescue Sheet, die professioneel geproduceerd kan worden door Moditech volgens ISO-17840 norm. Goede samenwerking, zoals bijvoorbeeld met Alexander Dennis en Wrightbus, is daarbij cruciaal.

Uitbreiding van de categorie bussen
In toekomstige database updates zullen er meerdere alternatief aangedreven bussen aan de UK voertuigdatabase van het CRS worden toegevoegd. Dit is zeer goed nieuws, want hierdoor hebben eerstehulpverleners snel en gemakkelijk toegang tot alle reddingsrelevante informatie over de bussen.

 

Moditech Crash Recovery System: Know what’s Inside. Act with Confidence!